موسیقی فیلم – ارباب حلقه ها The Lord Of The Rings

موسیقی فیلم – ارباب حلقه ها The Lord Of The Rings

Ringstrilogyposter.jpg
بیشتر بخوانید دربارهموسیقی فیلم – ارباب حلقه ها The Lord Of The Rings

موسیقی متن فیلم زوربای یونانی Zorba The Greek – آلبوم کامل

دانلود آلبوم کامل موسیقی متن فیلم زوربای یونانی Zorba The Greek
ساخته شده در سال ۱۹۶۵
آهنگساز: Mikis Theodorakis

 

Zorba the Greek poster.jpg بیشتر بخوانید دربارهموسیقی متن فیلم زوربای یونانی Zorba The Greek – آلبوم کامل