جدیدترین مطالب

گلن گولد – اولین کنسرت با رهبری برنشتاین

ژانویه ۱۹۵۷ – اولین کنسرت با رهبری برنشتاین: بتهوون پیانو کنسرتو شماره ۲ اپوس ۱۹باخ: کنسرتو در ر مینور BWV 1052 برای هارپسیک.رد ( پیانو )اطلاعات بیشتر: http://www.myplaydirect.com/glenn-gould/details/27302653?current_country=USدرباره گلن گولد: ویکیپدیاوب سایت گولد

نکته

آزادی بدن فقط هنگام ساز زدن نیست؛ اگر توانستید در همه شراید بدن خود را آزاد نگه دارید (به بدن خود یاد بدهید), موقع ساز زدن با مشکل کمتری روبرو خواهید شد.

نکته

یکی از تمرینهای پایه ای و بسیار موثر در نواختن دوبل ها, تمرین شماره ۱۷ چرنی اپوس ۵۹۹ میباشد که متاسفانه اکثرا سرسری و راحت از آن میگذرند…

1 4 5 6 7 8 14