صدای انگلستان – قرون وسطی

صدای انگلستان

Perotin - Alleluia nativitas.jpg
تاریخ موسیقی انگلستان با هوشیاری و زیرکی، راهی مستقل از سایر کشورهای اروپایی در پیش گرفت. حتی موسیقیِ هنریِ اولیه‌ی این سرزمین تاثیر قوی ترانه‌های فولکلوریک ( محلی ) را نشان می‌دهد و اغلب صداهای آن در گام « ماژور » یا « مینور » است، اگرچه بسیاری از آن‌ها بر اساس مُدهای سده‌های میانه قرار داشت که بعدها به عنوان گام‌های سیستم تنال پذیرفته شدند. موسیقی اولیه‌ی انگلستان، اصواتی تازه و جوان داشت و سونوریته‌ی آمیخته‌ی آن، هرگز شباهتی به موسیقی پلی‌فونی فرانسهدر سده‌های میانه ندارد.

خطوط ملودی ترانه‌ها یا نگلیسی « تابستانمی‌آید » ( Summer is icumen in ) متعلق به سده‌های دوازدهم و سیزدهم میلادی، فرمی دارد همانند آنچه ما امروز بدان هارمونی‌های مطبوع ( Consonant ) می‌گوئیم. اثرفوق را نیز می‌توان کانن ( Canon ) نامید زیرا وقتی که صدای هر ملودی پایان می‌پذیرد، دوباره به اول شعر باز می‌گردد و بدون ایجاد تغییری در ترکیبات اصلی هارمونی، دوباره آغاز می‌شود.

بیشتر بخوانید دربارهصدای انگلستان – قرون وسطی